JOHN MIDDLETON ELEM SCHOOL (1 - 5) - SKOKIE SD 73-5